Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all Imuno Smart ایمنی هوشمند – ایمن سازی محیط و افراد شرط اول زندگیست
  • آدرس: تهران، خیابان اول، کوچه اول، پلاک اول

خدمات و راهکار ها

ایمن سازی افراد

Read more

ایمن سازی محیط اطراف و سطوح

Read more

ازن ضد عفونی کننده و اکسید کننده بسیار قوی است. هر گونه پاتوژن یا آلودگی که می تواند از طریق فرآیند اکسیداسیون، ضدعفونی، تغییر یا حذف شود، تحت تأثیر ازن قرار خواهد گرفت.

آخرین اخبار

آخرین پروژه ها

تولید ازن با لامپهای یو وی سی UVC – Ozone

به طور کلی می توان گفت که بذر انگل ها مقاوم تر است آنها معمولا CT-values را حدود 10 تا 15 برابر بیشتر از فرم فعال نشان می دهند. همچنین لازم به ذکر است که در بیشتر موارد “آستانه” ضد عفونی وجود دارد. تا این مرحله، ضدعفونی اثرات محدود یا کم بر میکروارگانیسم ها دارد. با این حال بیش از مقدار آستانه ضرورتا همه میکروب های یکسان از بین می روند.

Read More

نظرات مشتریان

مشتریان ما